Skip to content
Natuurlijk winkelen, wel zo gezond!

HG Vlekverwijderaar 21 (500ml)

500ml
Adviesprijs € 9.98 € 8.98
10% korting
Instructies & waarschuwingen
  • Gevaarlijk voor het aquatisch milieu | Giftig voor in het water levende organismen.
  • Iriterend, sensibiliserend en schadelijk | Kan allergische huidreactie of ernstige oogirritatie veroorzaken; kan schadelijk zijn bij inslikken of inademen; kan schadelijk zijn voor het milieu.
  • Lange termijn gezondheidsgevaarlijk | Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden, kan kanker, allergieën of astmasymptomen veroorzaken of organen beschadigen.
  • Bijtende stof | Er is een gevaar voor bijtende stoffen die de huid of kleren kunnen beschadigen.

Productomschrijving

HG vlekverwijderaar lost vet en olie op van vloertegels, plavuizen, natuursteen, beton en cement. Het is ook geschikt om HG impregnator en HG marmer & natuursteen impregnator te verwijderen. Verdun HG vlekverwijderaar, afhankelijk van de graad van vervuiling met water. Daarna aanbrengen met een luiwagen. Even laten inwerken, goed schrobben en naspoelen met water.

Waarschuwingen
• Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.
• Veroorzaakt ernstig oogletsel.
• Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
• Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
• Giftig voor in het waarter levende organismen, met langdurige gevolgen.
• Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
• Buiten bereik van kinderen houden.
• Inademing van damp vermijden.
• Alleen buiten of in goed geventileerde ruimte gebruiken.
• Draag beschermende handschoenen en oogbescherming.
• NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
• BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijl; blijven spoelen.
• GEEN braken opwekken.
• Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Overige informatie over dit product

Merk
Hg
SKU
735083
EAN
08711577003029
Inhoud
500ml

Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.

Stel een vraag over dit product

Specifieke vragen over de werking of inhoud van dit product? Stel uw vragen via drogist@droginet.nl. Voor alle overige vragen staat de klantenservice natuurlijk voor u klaar.

Bezorgkosten voor dit product

Nederland, besteding tot € 74,95 € 4,95
Nederland, besteding vanaf € 74,95 Gratis
België, besteding tot € 74,95 € 5,95
België, besteding vanaf € 74,95 Gratis
Duitsland € 5,95